Kitabı okumayı geçen haftalarda bitirdim. Arif Erman’ın yazdığı kitap baştan sona kadar insanı hiç sıkmıyor. Hele ki dinler tarihine, Türklerin eski inancına ve yaşayış biçimine merakınız varsa bir solukta okuyup bitirebiliyorsunuz. “Şamanizm” olarak adlandırılan Türklerin eski inancı Tengricilik, günümüzde halen Sibirya ve Orta Asya’da kendi başına bir din olarak sürdürülmektedir. Günümüzde Saha, Hakas, Tuva ve Altay […]