Tanrı Dini Şamanizm

Kitabı okumayı geçen haftalarda bitirdim. Arif Erman’ın yazdığı kitap baştan sona kadar insanı hiç sıkmıyor. Hele ki dinler tarihine, Türklerin eski inancına ve yaşayış biçimine merakınız varsa bir solukta okuyup bitirebiliyorsunuz.

“Şamanizm” olarak adlandırılan Türklerin eski inancı Tengricilik, günümüzde halen Sibirya ve Orta Asya’da kendi başına bir din olarak sürdürülmektedir. Günümüzde Saha, Hakas, Tuva ve Altay Türkleri ile Moğolların kuzey kolu olan Buryatlar Tengricilik olarak anılan bu dine inanan halklardır.

Tanrı Dini ŞamanizmKitapta dinlerin tarihi ve ortaya çıkışı, Türklerin Gök Tanrı inancına sahip olduğu dönemler, Türklerin müslümanlaştırılması, günümüzde yaşayan Tengrici topluluklar, Anadolu’da halen devam eden Şamanizm kalıntıları (adetler ve gelenekler), Alevilik (Anadolu Bektaşiliği) gibi konular ele alınıyor.

Anadolu’da devam eden Şamanizm kalıntılarına kurşun dökmek, kırmızı kurdale bağlamak, gidenin arkasından su dökmek, mezar taşları, köpek uluması, nazar, mevlit ve ilahiler, çaput bağlamak, tahtaya vurmak, ölünün ardından belirli aralıklarla toplanmak (7 si, 21 i ve 40 ı) gibi örnekler verilebilir. Aslında bu yaptıklarıma dönüp baktığımızda eski inancımızı Tengriciliği unutmuş, bırakabilmiş değiliz.

Biraz dinlere merakınız varsa hiç durmayın başlayın okumaya. Türkler bir çok kişinin sandığının aksine islamiyetten önce puta tapmıyor ve yaratıcının tek olduğunu biliyordu. Kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum :)